Välj en sida

En innovativ samhällsbyggare i Sverige

Utmaningar på bostadsmarknaden

Dagens bostadsmarknad omfattar många utmaningar speciellt för ungdomar och studenter! Trots att det finns för få bostäder i landet och behovet att bygga är stort, så är byggprocessen från idé till färdig bostad fortsatt kantad av extremt långa handläggningstider! Dessutom är byggkostnaderna väldigt dyra när man bygger på traditionellt vis, oavsett om det är hyresrätter eller bostadsrätter, vilket inte underlättar för många att komma in på bostadsmarknaden. Detta i sin tur ger negativa effekter runt om i Sverige. Xlnt Living bygger kostnadseffektiva hyresrätter för att bidra till att bryta den utvecklingen!

Ett självständigt liv börjar med bostad och jobb.

Sedan 2015 har vi 65 inflyttade och klara hyresrätter i Sundbybergs kommun och under året färdigställer vi ytterligare 88 bostäder i Järfälla kommun med inflyttning till årsskiftet 2019/20. Samtal och förhandlingar pågår med en rad kommuner i Stor Stockholm och företagets målsättning är att vi under en femårsperiod ska förvalta minst 1000 färdiga hyresrätter runt omkring region Stockholm.

Xlnt Living bygger smart och kostnadseffektivt

Med våra kostnadseffektiva byggmetoder skapas dessutom möjligheter för att till största möjliga mån tillgodose länsstyrelsens rekommendationer gällande normhyror för en sund prisvärd bostadsmarknad. Vårt helhetstänk är att bygga energisnåla och klimatsmarta fastigheter med bl.a. solceller och effektiva lösningar gällande värme och andra nödvändiga åtgärder för att värna om vår miljö. Vi välkomnar kommuner och andra intressenter att höra av sig till oss för vidare dialog eller ett studiebesök för att kartlägga hur just era behov av bostäder ser ut framöver.

Kontakta oss

Skriv til oss via epost eller använd formuläret på den här sidan så återkommer vi så fort vi kan.
info@xlntliving.se

För felanmälan klicka här